Przygotowanie inwestycji do odbioru przed przystąpieniem do użytkowania.

Wykonanie projektu rozmieszczenia gaśnic oraz oznakowania ewakuacyjnego i przeciwpożarowego.

Wyposażenie budynku w podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice, urządzenia gaśnicze).

Wyposażenie budynku w oznakowanie ewakuacyjne i przeciwpożarowe.

Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.